|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
ouders

Over het RBL

Bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) komen de verzuimmeldingen van alle scholen binnen en vragen van leerlingen en ouders/verzorgers, scholen en hulpverleningspartners. Als de vraag een jongere onder de 18 jaar betreft, gaat deze naar een leerplichtconsulent. Als het gaat om iemand van 18 jaar of ouder gaat een opleidingsadviseur van het RBL ermee aan de slag.

De taken van het RBL zijn:

1. Registratie

  • van leerplichtige jongeren
  • van voortijdig schoolverlaters
  • van jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie

2. Controle

  • of iedere leerplichtige op een school is ingeschreven
  • op schoolverzuim
  • of scholen hun wettelijke plichten bij verzuim nakomen

3. Handhaven
Als een leerling (bij herhaling) zonder toestemming wegblijft van school, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. In het uiterste geval maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op.

4. Preventie
Preventieve maatregelen ter voorkomen van verzuim en schooluitval

5. Voorlichting
Informatie geven aan leerlingen, ouders en scholen.

6. Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018

Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019

Klik hier voor het jaarverslag 2020-2021

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer