|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp

Voor scholen

Het RBL werkt nauw samen met de scholen in de regio Utrecht Noordwest. De scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs en proberen bovendien een veilige en prettige leeromgeving te bieden. Zij spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de doorstroom van en naar de verschillende onderwijsvormen en het ondersteunen van leerlingen bij de kwalificatieplicht. In het basisonderwijs krijgen kinderen en hun ouders advies over welk niveau van voortgezet onderwijs mogelijk is. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen begeleid bij de profielkeuze en de doorstroom naar een vervolgopleiding. Scholen hebben als belangrijke taken het tijdig signaleren van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer