|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
RBL - Header website - Algemeen

Leerplichtconsulent

Wat doet de leerplichtconsulent?
De inzet van leerplichtconsulenten is erop gericht dat alle kinderen/jongeren naar school gaan. De leerplichtconsulent let erop dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt. Het moet voor alle ouders, verzorgers, leerlingen en scholen duidelijk zijn: kinderen horen tijdens lesuren op school te zijn. Als iemand de Leerplichtwet overtreedt, zet de leerplichtconsulent zich in voor het aanpakken van de oorzaak van het schoolverzuim. Soms is een gesprek met de leerling, de ouders/verzorgers en de school voldoende om tot een oplossing te komen. Soms wordt een passende straf opgelegd zoals een doorverwijzing naar Bureau Halt. Alleen als er echt geen andere oplossing meer lijkt te zijn kan de leerplichtconsulent beslissen een proces verbaal op te maken en dat naar de Officier van Justitie sturen.

Maatschappelijke zorg
Leerplichtconsulenten besteden veel tijd aan preventieve, maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling regelmatig afwezig is kan er iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld met de leerling zelf of met zijn ouders, verzorgers of voogden. De leerplichtconsulent zoekt uit waarom de leerling vaak niet op school is en werkt mee aan een oplossing. Als het nodig is verwijst de leerplichtconsulent de leerling door naar andere instanties. Wacht niet met het vragen van hulp!

Meestal neemt de school contact op met de leerplichtconsulent. Maar ouders, verzorgers, voogden en leerlingen kunnen zelf ook contact opnemen met de leerplichtconsulent Denkt u dat een kind te vaak verzuimt, of zijn er problemen thuis? Met goede hulp kunnen veel problemen worden opgelost. Hoe eerder u de leerplichtconsulent benadert, hoe sneller problemen kunnen worden aangepakt. Aarzel dus niet om contact op te nemen met het RBL.

Als het echt nodig is
De leerplichtconsulent mag proces verbaal opmaken tegen ouders, verzorgers, voogden en leerlingen vanaf 12 jaar als zij zich niet houden aan de Leerplichtwet. Dit proces verbaal wordt naar de Officier van Justitie gestuurd. In dit tweede geval beslist de Officier of er een schikkingsvoorstel komt of dat hij de zaak laat voorkomen bij de rechtbank zodat de rechter beslist wat er gaat gebeuren.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer