|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp

Schorsen

Het bestuur van de school is bevoegd om leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling moet daarna weer toegelaten worden op school, tenzij er schriftelijk een onderbouwing wordt gegeven voor verlenging. De directeur informeert de leerling en de ouders schriftelijk over:

  • de reden en duur van de schorsing,
  • de mogelijkheid van bezwaar en
  • de manier waarop dit bezwaar moet worden ingediend.

Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht ook de inspectie van het onderwijs op de hoogte te stellen.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer