|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
ouders

Regels verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn er 3 vormen van verzuim:

  • Absoluut verzuim
  • Relatief verzuim
  • Luxe verzuim

Absoluut verzuim
Is uw kind leerplichtig, maar niet ingeschreven bij een school, dan heet dit 'absoluut verzuim'. Wanneer uw kind voor korte of langere tijd niet ingeschreven staat bij een school is dat strafbaar. Ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven staat bij een school.

Relatief verzuim
Staat uw kind wel ingeschreven bij een school maar gaat hij of zij regelmatig niet naar school, dan heet dat 'relatief verzuim'. De leerplichtambtenaar kan u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) aanspreken op dit verzuim.

Er zijn 3 soorten relatief verzuim:

1. Geoorloofd verzuim
Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan heet dat 'geoorloofd verzuim'. Een geldige reden is bijvoorbeeld verlof voor een bruiloft, begrafenis of jubileum. Kunt u door uw werk niet in de schoolvakantie op vakantie dan kunt u vakantieverlof aanvragen. U dient dit schriftelijk te doen bij de directie van de school. De directie toetst uw aanvraag aan de regels van de Leerplichtwet.

2. Ziekteverzuim
Als uw kind ziek is en u heeft hem of haar ziek gemeld, heet dit ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim. Als de school denkt dat er iets anders aan de hand is, kan de school contact opnemen met de schoolarts of de leerplichtconsulent. Ook als door het ziekteverzuim de schoolloopbaan van uw kind in gevaar kan komen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. In de gemeenten waar het RBL UNW werkt kan bij veelvuldig ziekteverzuim de schoolarts ingeschakeld worden binnen de scholen voor voortgezet onderwijs.

3. Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat 'ongeoorloofd verzuim'. Voorbeelden zijn: regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Dit laatste noemen we ook wel 'luxe verzuim'. Scholen melden dit verzuim aan de leerplichtconsulent.

Als de school uitdrukkelijk ( bijvoorbeeld via de website, email, nieuwsbrief en/of schoolgids ) heeft gecommuniceerd dat het verzuim rond de schoolvakanties gemeld zal worden bij leerplicht, kan de leerplichtconsulent na ontvangst van een melding direct tot handhaving over gaan.

 

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer