|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
ouders

RBL helpt

Gelukkig hebben scholen bijna altijd een goede relatie met de ouders en de leerlingen zodat eventuele problemen onderling goed opgelost worden. Een enkele keer lukt dit niet. Als door die problemen het naar school gaan van het kind of de jongere in gevaar komt kan om hulp worden gevraagd aan de leerplichtconsulent. Doordat deze onafhankelijk is, bekend is met alle scholen en het belangrijk vindt dat alle kinderen naar school gaan, kan hij raad geven en heeft hij een goede positie om te bemiddelen.

Bij het op school aanvragen van extra verlof, bijvoorbeeld voor vakantie, moet de directeur vaak een negatief besluit nemen. Wanneer het niet duidelijk is waarom een bepaald besluit is genomen kunt u het RBL bellen. Ook de directeur belt regelmatig met de leerplichtconsulent om tot een goede beslissing te komen.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer