|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
ouders

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig
De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf het vijfde jaar moet uw kind naar school. Volgens de Leerplichtwet moet een kind op een school zijn ingeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag.
Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk om uw kind in te schrijven op een school. Vanuit die verantwoordelijkheid moet u ervoor zorgen dat uw kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. Dat betekent dat het kind op tijd moet komen en alle lessen moet volgen.

Vrijstelling
Helaas zijn er kinderen die niet naar school kunnen omdat ze dit lichamelijke of geestelijk niet aankunnen. Het kan ook zijn dat uw kind naar een school in het buitenland gaat of dat er (andere) gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school kan gaan. Bij het RBL kunt u voor uw kind vrijstelling van onderwijs aanvragen. Natuurlijk zijn hieraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet uw aanvraag een toelichting van een deskundige bevatten. Vraag vooraf meer informatie op bij het RBL.

Naar school in het buitenland
Als uw kind in het buitenland naar school gaat, moet u een beroep doen op vrijstelling van de Nederlandse leerplichtwet. U moet dan een bewijs inleveren dat uw kind ingeschreven staat en die school regelmatig bezoekt. Als uw kind langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft om daar naar een school te gaan, bent u verplicht uw kind uit te schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer